Slide Slide Slide Slide Slide

Rozprávka, ukáž sa… 

herci Bábkového  divadla v Košiciach čítajú rozprávky Petra Karpinského “Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali“.

Ako sme mali hosťa a ako Ťukťuk pišťal