Prevádzkovateľom portálu www.slovenskonazivo.sk je spoločnosť AUVID Broadcast s.r.o.
Košice.

AUVID Broadcast s.r.o.
Južná trieda 48/E, 040 01 Košice
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č.
44968/V.
IČO: 52 038 700
DIČ: 2120872842

Číslo účtu: 4026455562/7500
IBAN: SK61 7500 0000 0040 2645 5562

KONTAKT
Prevádzka:
Wattsonova 43,
Košice – mestská časť Sever, 040 01
+421 948 976 966
+421 908 987 520